Luova kirjoittaminen tiedottaa

Luovan Kirjoittamisen Verkkolehti 2014

taidejataito_kansiTiedote, julkaisuvapaa heti

Uusi luovan kirjoittamisen oppikirja Kirjoittamisen taide ja taito julkaistaan 10.6.2014 kello 14.00  Turun yliopistossa, Sirkkalan kampuksen pääaulassa, osoitteessa Kaivokatu 12.

Kirjoittamisen taide ja taito on Turun yliopiston luovan kirjoittamisen oppiaineen ensimmäinen oma julkaisu, joka tuo oppiaineen omaleimaiset ja monipuoliset sisällöt laajemman lukija- ja kirjoittajakunnan ulottuville. 

Kirjan kahdessatoista artikkelissa luovan kirjoittamisen eri puolia lähestytään sekä teoreettisista että käytännöllisistä näkökulmista. Nimensä mukaisesti kirja painottaa kirjoittamista taitona, jota voi oppia ja harjoitella. Se soveltuu oppikirjaksi luovan kirjoittamisen opetukseen tai itseopiskeluun. Samalla kirja ohjaa tarkastelemaan kirjoittamista taiteena, joka pyrkii merkityksellisiin kohtaamisiin lukijoiden, toisten kirjoittajien ja ympäröivän maailman kanssa.

Artikkelit pureutuvat kirjoittamisen taidon peruskäsitteisiin, kuten kertoja- ja rakenneratkaisuihin ja aineistojen käyttöön. Huomiota kiinnitetään myös kirjoittajaan. Esiin nousevat esimerkiksi palautteeseen, kirjoittajaidentiteettiin ja omaelämäkerrallisuuden eri puoliin liittyvät kysymykset. Uusia, vaihtoehtoisia näkökulmia kirjoittamiseen ovat esimerkiksi monitekijyys ja taiteellinen tutkimus luovan kirjoittamisen osana. Myös kirjoittajan elämän ratkaisevat hetket – esikoisteoksen saattaminen kirjalliselle kentälle ja elämä sen jälkeen – saavat omat artikkelinsa.

Kaikilla kirjan kirjoittajilla on suhde luovan kirjoittamisen oppiaineeseen. Mukana on luovaa kirjoittamista opiskelleita ja opettaneita kirjailijoita ja tutkijoita.

Kirjoittajat ovat yleisen kirjallisuustieteen professori Liisa Steinby, kirjailija, tiedotusopin jatko-opiskelija Jenni Linturi, kirjailija Iida Rauma, runoilija, sanataideohjaaja Timo Harju, kirjallisuustieteen dosentti Päivi Kosonen, erityisopettaja Kalle Vainio, psykologian tohtori, kirjailija Taina Kuuskorpi, kotimaisen kirjallisuuden jatko-opiskelija Lena Gottelier, yhteiskuntatieteiden tohtori Katja Keisala, kirjailija Kari Levola, kirjailija, luovan kirjoittamisen yliopisto-opettaja Niina Repo sekä kirjoittamisen jatko-opiskelija Emilia Karjula, joka myös toimittaa kirjan.

Kokki pyrkii kirjoittamaan reseptin siten, että sen rakenne palvelee mahdollisimman hyvin reseptin ideaa eli helposti seurattavaa ohjetta ruuan valmistukseen. Romaanikirjailijan tulisi kirjoittaa siten, että romaanin rakenne palvelee mahdollisimman hyvin romaanin ideaa, joka on täysin kirjailijan itsensä harkintavallassa.
Iida Rauma, Romaanin rakenteesta, Kirjoittamisen taide ja taito

Turun yliopiston luovan kirjoittamisen vuoteen 2014 mahtuu muitakin hyviä uutisia. Kirjailija, VTM Petri Tamminen tulee luovan kirjoittamisen yliopisto-opettajaksi Niina Revon jäädessä  kirjoitusvapaalle (31.5.2014–28.2. 2015). Tamminen on moneen kertaan palkittu kirjailija ja pidetty kirjoittajakouluttaja, joka tarttuu toimeen laaja-alaisen kokemuksen ja vankan tekemisen suomalla varmuudella.

Turun yliopiston luova kirjoittaminen ja työryhmä järjestävät syksyllä 2014 ”Kirjoittajan avaruus” – luentosarjan, joka on avoin kaikille kiinnostuneille. Kirjoittamiseen keskittyvä kokonaisuus on merkittävä juhlistaessaan luovaa kirjoittamista, sen ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia akateemisessa yhteisössä.  Luentosarjan aiheita ovat muun muassa asiantuntijuutta rakentava ja tukeva blogikirjoittaminen, kritiikin kirjoittamisen uudet muodot ja mahdollisuudet, luova tietokirjoittaminen sekä luovuus ja innostus. Kirjoittajan avaruus koostuu luennoista ja työpajoista. Sarja alkaa 10.9.2014 ja päättyy 17.12.2014. Luennoitsijoiksi on kutsuttu kiitettyjä ja innostavia kirjailijoita ja tutkijoita: Torsti Lehtinen, Anna Kortelainen, Kimmo Svinhufvud, Hannu Salmi, Teemu Keskisarja, Päivi Kosonen, Olli Löytty ja Marketta Rentola.

LISÄTIETOJA Emilia Karjula, emilia.karjula@utu.fi; 0503441608; Petri Tamminen, 040 756 8350, petri.tamminen@phnet.fi.